Tag Archives: Giãn cách xã hội dậy chúng ta điều gì

Giãn cách xã hội dạy chúng ta điều gì ?

Giãn cách xã hội dậy chúng ta điều gì

Giãn cách xã hội dạy chúng ta điều gì? Đơn giản là ở nhà chán quá, dù có làm gì nhiều thì đôi lúc bạn vẫn thích nằm một chỗ hơn. Hôm 09/07/2021 là ngày giãn cách xã hội đầu tiên theo chỉ thị 16 ở Nha Trang. Buổi chiều sau khi gập chiếc laptop […]