Tag Archives: 6 bài học rút ra từ đại dịch Covid 19

6 bài học rút ra từ đại dịch Covid 19

bài học rút ra từ đại dịch Covid 19

Đại dịch không rõ khi nào bình ổn nhưng sắp tới, thế giới sẽ còn nhiều biến động. Từ thế kỷ 20 đến nay, tức trong hơn 100 năm qua, trái đất cũng đã chứng kiến không ít những khủng hoảng như vậy, nhưng nói điều này ra, là để chúng ta nhận biết rằng […]